SNAIL

SNAIL / FILTRACJA BOCZNIKOWA

DOE SNAIL to urządzenie do oczyszczania bocznikowego. Oczyszczanie bocznikowe układów wodnych rozwiązuje wiele problemów związanych z zanieczyszczeniami wody – zakamieniania, zmniejszonego przepływu rur, zapychania. Nazwa DOE Snail ma swoje wytłumaczenie w postaci charakterystyki pracy urządzenia – oczyszcza wodę powoli, jednak z dużą dokładnością. Mając na uwadze cząsteczki zawieszone w układzie – zastosowaliśmy filtr o dokładności 1 mikrometra, natomiast substancje rozpuszczone w wodzie zatrzymywane są na membranie odwrotnej osmozy.

Zastosowanie:

Urządzenie DOE Snail oparte jest na mechanicznej filtracji z zastosowaniem filtra wstępnego oraz membrany osmotycznej. Pracuje ono bez dodawania związków chemicznych. Maszyna znajduje swoje zastosowanie w układach chłodzących oraz układach wody grzewczej takich jak: baseny, otwarte zbiorniki, fontanny oraz inne urządzenia z chłodzeniem cieczą. DOE Snail podczyszcza wodę, która cyrkuluje w układzie, a filtracja bocznikowa oznacza, że cyrkulacja nie jest zatrzymywana na potrzeby filtracji.

Efektem pracy urządzenia DOE Snail jest czysta woda w systemie:
– mniej osadu zawieszonego (piasek, bakterie)
– mniej rozpuszczonych substancji w wodzie (sole, minerały)
– mniej powietrza w systemie

Zalety instalacji urządzenia DOE Snail:
– możliwość dodania wody demineralizowanej do systemu – DOE Snail może produkować wodę demi, którą następnie można dodać do systemu
– możliwość dodania związków chemicznych do systemu (inhibitory, detergenty)
– ciągła kontrola jakości wody w systemie

Oszczędności, które przyniesie Tobie nasze urządzenie:
– zmiejszy ilość chemii, którą trzeba dodawać do systemu
– lepsza efektywność przy czystym układzie wodnym = mniejsze koszty energii
– zmniejszone koszty utrzymania czystego syetemu
– dłuższa żywotność wymienników ciepła i innych urządzeń wchodzących w skład systemu

Zastosowanie:
– urządzenia chłodnicze w systemie wody zamkniętym (pod ciśnieniem)
– systemy wody w pętli zmkniętej
– systemy grzewcze
– otwarte zbiorniki – np. baseny
– boilery do wytwarzania gorącej wody
– fontanny
– urządzenia chłodzone cieczą
– urządzenia do mycia wodą (ultradźwiękowe, wysokociśnieniowe)

SNAIL_2016_3

Dane techniczne, specifikacja:
– praca przy niskim ciśnieniu – do 10 bar
– tempertaura cieczy do 45C (wyższa tempertaura może zniszczyć membranę)
– zasilanie 230V, 50Hz lub 60Hz (1-fazowe), moc 500W
– proste, ręczne sterowanie, na życzenie może być automatyczne
– urządzenie samoregulujące, nie ma wpływu na układ
– nie ma potrzeby dodawania związków chemicznych przy pracy urządzenia.
– urządzenie w fazie patentowania