SNAIL – PL

SNAIL / FILTRACJA BOCZNIKOWA

DOE SNAIL to urządzenie do oczyszczania bocznikowego. Oczyszczanie bocznikowe układów wodnych rozwiązuje wiele problemów związanych z zanieczyszczeniami wody – zakamieniania, zmniejszonego przepływu rur, zapychania. Nazwa DOE Snail ma swoje wytłumaczenie w postaci charakterystyki pracy urządzenia – oczyszcza wodę powoli, jednak z dużą dokładnością. Mając na uwadze cząsteczki zawieszone w układzie – zastosowaliśmy filtr o dokładności 1 mikrometra, natomiast substancje rozpuszczone w wodzie zatrzymywane są na membranie odwrotnej osmozy.

Zastosowanie:

Urządzenie DOE Snail oparte jest na mechanicznej filtracji z zastosowaniem filtra wstępnego oraz membrany osmotycznej. Pracuje ono bez dodawania związków chemicznych. Maszyna znajduje swoje zastosowanie w układach chłodzących oraz układach wody grzewczej takich jak: baseny, otwarte zbiorniki, fontanny oraz inne urządzenia z chłodzeniem cieczą. DOE Snail podczyszcza wodę, która cyrkuluje w układzie, a filtracja bocznikowa oznacza, że cyrkulacja nie jest zatrzymywana na potrzeby filtracji.

Efektem pracy urządzenia DOE Snail jest czysta woda w systemie:
– mniej osadu zawieszonego (piasek, bakterie)
– mniej rozpuszczonych substancji w wodzie (sole, minerały)
– mniej powietrza w systemie

Zalety instalacji urządzenia DOE Snail:
– możliwość dodania wody demineralizowanej do systemu – DOE Snail może produkować wodę demi, którą następnie można dodać do systemu
– możliwość dodania związków chemicznych do systemu (inhibitory, detergenty)
– ciągła kontrola jakości wody w systemie

Oszczędności, które przyniesie Tobie nasze urządzenie:
– zmiejszy ilość chemii, którą trzeba dodawać do systemu
– lepsza efektywność przy czystym układzie wodnym = mniejsze koszty energii
– zmniejszone koszty utrzymania czystego syetemu
– dłuższa żywotność wymienników ciepła i innych urządzeń wchodzących w skład systemu

Zastosowanie:
– urządzenia chłodnicze w systemie wody zamkniętym (pod ciśnieniem)
– systemy wody w pętli zmkniętej
– systemy grzewcze
– otwarte zbiorniki – np. baseny
– boilery do wytwarzania gorącej wody
– fontanny
– urządzenia chłodzone cieczą
– urządzenia do mycia wodą (ultradźwiękowe, wysokociśnieniowe)

SNAIL_2016_3

Zawartość rur
Po lewej stronie widać efekt działania po miesiącu pracy. Wszystkie zawieszone elementy zostały zakumulowane na ltrze wstępnym, a rury są w pełni drożne, wolne od rdzy i piasku, pływającego w wodzie.
Nie jest to jednak koniec pracy urządzenia – membrana RO cały czas zbiera elementy rozpuszczone, ltrując wodę jeszcze dokładniej.
Głowną zaletą działania naszego urządzenia jest to, że Twój system wodny będzie działał znacznie dłużej przy mniejszym nakładzie prac serwisowych.

Dane techniczne, specifikacja:
– praca przy niskim ciśnieniu – do 10 bar
– tempertaura cieczy do 45C (wyższa tempertaura może zniszczyć membranę)
– zasilanie 230V, 50Hz lub 60Hz (1-fazowe), moc 500W
– proste, ręczne sterowanie, na życzenie może być automatyczne
– urządzenie samoregulujące, nie ma wpływu na układ
– nie ma potrzeby dodawania związków chemicznych przy pracy urządzenia.
– urządzenie w fazie patentowania