SMM 2022

SMM 2022 – Hamburg, Germany

On September 6-9, in Hamburg, after 4 years since the last edition, DOE Sp.z.o.o. once again had the opportunity to meet with its business partners from all over the world at the SMM fair.

We are grateful for such a large presence – both of our existing customers and potential interested parties, the number of whom this year exceeded our wildest expectations. The SMM trade fair is a key and most important trade fair for us. Attending at SMM is a priority. This year we are celebrating our 30th anniversary, which also coincides with the round 30th edition of the SMM fair. During this edition we had the great pleasure of presenting our new product – a system for the production and distribution of drinking water. Increasingly stringent regulations to reduce plastic waste are forcing shipowners to change the way they supply their crew with drinking water. We meet these needs by presenting an affordable and easy-to-implement, solution that eliminates 100% of the need to purchase bottled drinking water. The presented system is suppling our company’s staff with drinking water in our headquarters in Łężyce – all interested are welcome to visit and test its operation for themselves – Adam Kasprzak, Vice Director of DOE Sp. z o.o.

After the problems caused by the COVID-19 pandemic, human contact is extremely important to us. A simple handshake and a smile has an exceptional importance these days. At DOE, we believe that the key to conducting any project is to thoroughly understand the customer’s needs, and this is best achieved through live meetings. The recent SMM trade show only confirmed this thesis, and fruitful discussions we had have a great potential for participation in new, innovative projects.

——-

W dniach 6-9 września, w Hamburgu, po 4 latach od ostatniej edycji, firma DOE Sp.z o.o. po raz kolejny miała okazję spotkać się na targach SMM ze swoimi partnerami biznesowymi z całego świata.

Jesteśmy wdzięczni za tak liczną obecność – zarówno naszych obecnych klientów jak i potencjalnych zainteresowanych, których ilość w tym roku przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Targi SMM są dla nas kluczowymi i najważniejszymi targami i każdorazowa obecność na nich jest dla nas priorytetowa. W obecnym roku obchodzimy 30-lecie naszej działalności, co pokrywa się również z okrągłą, 30. edycją targów SMM. Podczas tej edycji mieliśmy ogromną przyjemność zaprezentować nasz nowy produkt – system produkcji i dystrybucji wody pitnej. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ograniczania ilości plastikowych odpadów wymuszają na armatorach zmiany w sposobie zaopatrywania załogi w wodę pitną. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, prezentując osiągalne cenowo i łatwe w implementacji, rozwiązanie, eliminujące w 100% potrzebę zakupu butelkowanej wody pitnej. Prezentowany system idealnie sprawdza się również w siedzibie naszej firmy, w Łężycach – wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odwiedzin i samodzielnego przetestowania jego działania – Adam Kasprzak, Vice Dyrektor DOE Sp. z o.o.

Po problemach spowodowanych pandemią COVID-19 kontakt ludzki jest dla nas niezwykle ważny. Zwykły uścisk dłoni i odwzajemniony uśmiech w obecnych czasach nabiera wyjątkowego znaczenia. W DOE uważamy, że kluczowe przy prowadzeniu każdego projektu jest dokładne zrozumienie potrzeb klienta, a najlepiej jest to osiągalne poprzez spotkania na żywo. Ostatnie targi SMM tylko tą tezę potwierdziły, a owocne dyskusje mają duży potencjał na udział w nowych, innowacyjnych projektach.